פעילות הרחבה: תאוצה חיובית - מושג התאוצה

קבעו בהדמיה (באזור הירוק מצד ימין) את הנתונים ההתחלתיים הבאים:


מיקום התחלתי: X0=0


מהירות התחלתית: V0=0

תאוצה:  a=1


מלאו את השורה הראשונה בטבלה שלפניכם. לאחר מכן, הריצו את ההדמיה!
הריצו ועצרו את ההדמיה מספר פעמים ובכל אחת מן הפעמים בדקו את נתוני הזמן שחלף (t) ואת נתוני ה-x ומלאו את הטבלה הבאה: (שימו לב - ניתן להקליד את הנתונים ישירות בטבלה)

זמן
(t(s
מהירות התחלתית
(v0 (m/s
מהירות כלשהי
(v (m/s
הפרש מהירויות
(v-v0 (m/s

(v-v0/t (m/s2
0
0
0
0


בין איזה שני גדלים נשאר היחס קבוע?
בין הפרש המהירויות לבין ההעתק
בין הפרש המהירויות לבין הזמן
תשובה לא נכונה.
ההעתק כלל אינו בא לידי ביטוי בטבלה.
נכון מאוד!
הערכים בעמודה השמאלית בטבלה, המייצגת את היחס בין הפרש המהירויות (v-v0)לבין הזמן (t),נותרים קבועים.

עתה התבוננו בגרף הימני המתאר את תאוצת המכונית (v) כתלות בזמן. ניתן להסיק, שהיחס v - v0)/t) מבטא את:
תאוצת המכונית
תנועת המכונית
העתק המכונית
נכון מאוד!
התאוצה היא היחס בין שינוי המהירות לבין הזמן. במילים אחרות התאוצה היא קצב שינוי המהירות
תשובה לא נכונה.
התאוצה היא היחס בין שינוי המהירות לבין הזמן. במילים אחרות התאוצה היא קצב שינוי המהירות
תשובה לא נכונה.
התאוצה היא היחס בין שינוי המהירות לבין הזמן. במילים אחרות התאוצה היא קצב שינוי המהירות


ניתן אם כן לומר, כי התאוצה היא היחס בין המהירות לבין הזמן, או במילים אחרות:
התאוצה היא קצב שינוי המהירות.

רגע חושבים:
מה המשמעות של יחידת התאוצה [m/s2]?


ראינו שלתנועת המכונית היתה תאוצה קבועה.
תנועה שהתאוצה בה קבועה נקראת תנועה שוות תאוצה


סגירת פעילות