תאוצה שליליתרגע חושבים:
א. האם ייתכן כי מכונית תאט את מהירותה במהלך
    תאוצה חיובית?
ב. האם ייתכן כי מכונית תגדיל את מהירותה
    במהלך תאוצה שלילית?במהלך ביצוע פעילות זו, תלמדו מהי תאוצה חיובית ומהי תאוצה שלילית ותחקרו את הקשר בין סימן התאוצה לבין גודל המהירות וכיוונה1. תאוצה חיובית, כיוון תנועה התחלתי חיובי
קבעו בהדמיה את הנתונים הבאים, וענו על 3 השאלות הבאות:
1. א. הריצו את ההדמיה ועקבו אחר כיוון המכונית. סמנו את התשובה הנכונה:
המכונית נוסעת קדימה
המכונית נוסעת קדימה ואז חוזרת על עקבותיה
המכונית נוסעת לאחור
המכונית נוסעת לאחור ואז נעה קדימה
נכון!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.

1. ב. התבוננו בגרף המהירות והתאוצה וסמנו את התשובה הנכונה:
גרף המהירות עולה וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומתחתיו
גרף המהירות עולה וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומעליו
גרף המהירות יורד וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומתחתיו
גרף המהירות יורד וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומעליו
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.
תשובתכם נכונה!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.

1. ג. התבוננו בגרף המהירות וסמנו את ההיגד הנכון:
כאשר התאוצה חיובית וכיוון התנועה חיובי - גודל מהירותה של המכונית: גדל
כאשר התאוצה חיובית וכיוון התנועה חיובי - גודל מהירותה של המכונית: קטן
כאשר התאוצה חיובית וכיוון התנועה חיובי - גודל מהירותה של המכונית: נשאר קבוע
נכון מאוד!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, ובדקו את תשובתכם.

2. תאוצה חיובית, כיוון תנועה התחלתי שלילי
קבעו בהדמיה את הנתונים הבאים, וענו על 3 השאלות הבאות:
2. א. הריצו את ההדמיה ועקבו אחר כיוון המכונית. סמנו את התשובה הנכונה:
המכונית נוסעת קדימה
המכונית נוסעת לאחור
המכונית נוסעת קדימה ואז חוזרת על עקבותיה
המכונית נוסעת לאחור ואז נעה קדימה
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.
צדקתם!

2. ב. התבוננו בגרף המהירות והתאוצה וסמנו את התשובה הנכונה:
גרף המהירות עולה וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומתחתיו
גרף המהירות עולה וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומעליו
גרף המהירות יורד וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומתחתיו
גרף המהירות יורד וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומעליו
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.
יופי!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.

2. ג. התבוננו בגרף המהירות וסמנו את ההיגד הנכון:
כאשר התאוצה חיובית וכיוון התנועה שלילי - גודל מהירותה של המכונית: גדל ואח"כ קטן
כאשר התאוצה חיובית וכיוון התנועה שלילי - גודל מהירותה של המכונית: קטן ואח"כ גדל
כאשר התאוצה חיובית וכיוון התנועה שלילי - גודל מהירותה של המכונית: קטן כל הזמן
כאשר התאוצה חיובית וכיוון התנועה שלילי - גודל מהירותה של המכונית: גדל כל הזמן
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, ובדקו את תשובתכם.
תשובתכם נכונה!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
ההריצו שנית את ההדמיה, ובדקו את תשובתכם.

3. תאוצה שלילית, כיוון תנועה התחלתי חיובי
קבעו בהדמיה את הנתונים הבאים, וענו על 3 השאלות הבאות:
3. א. הריצו את ההדמיה ועקבו אחר כיוון המכונית. סמנו את התשובה הנכונה:
המכונית נוסעת קדימה
המכונית נוסעת קדימה ואז חוזרת על עקבותיה
המכונית נוסעת לאחור
המכונית נוסעת לאחור ואז נעה קדימה
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.
נכון מאוד!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.

3. ב. התבוננו בגרף המהירות והתאוצה וסמנו את התשובה הנכונה:
גרף המהירות עולה וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומתחתיו
גרף המהירות עולה וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומעליו
גרף המהירות יורד וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומתחתיו
גרף המהירות יורד וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומעליו
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.
יופי!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.

3. ג. התבוננו בגרף המהירות וסמנו את ההיגד הנכון:
כאשר התאוצה שלילית וכיוון התנועה חיובי - גודל מהירותה של המכונית: גדל ואח"כ קטן
כאשר התאוצה שלילית וכיוון התנועה חיובי - גודל מהירותה של המכונית: קטן ואח"כ גדל
כאשר התאוצה שלילית וכיוון התנועה חיובי - גודל מהירותה של המכונית: קטנה כל הזמן
כאשר התאוצה שלילית וכיוון התנועה חיובי - גודל מהירותה של המכונית: גדלה כל הזמן
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, ובדקו את תשובתכם.
תשובתכם נכונה!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, ובדקו את תשובתכם.

4. תאוצה שלילית, כיוון התחלתי שלילי
קבעו בהדמיה את הנתונים הבאים, וענו על 3 השאלות הבאות:
4. א. הריצו את ההדמיה ועקבו אחר כיוון המכונית. סמנו את התשובה הנכונה:
המכונית נוסעת קדימה
המכונית נוסעת קדימה ואז חוזרת על עקבותיה
המכונית נוסעת לאחור
המכונית נוסעת לאחור ואז נעה קדימה
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.
נכון מאוד!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה, עם הנתונים ההתחלתיים שהוגדרו, ובדקו את תשובתכם.

4. ב. התבוננו בגרף המהירות והתאוצה וסמנו את התשובה הנכונה:
גרף המהירות עולה וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומתחתיו
גרף המהירות עולה וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומעליו
גרף המהירות יורד וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומתחתיו
גרף המהירות יורד וגרף התאוצה מקביל לציר האופקי, ומעליו
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.
תשובתכם נכונה!
תשובה לא נכונה
הריצו שנית את ההדמיה ובדקו את תשובתכם.

4. ג. התבוננו בגרף המהירות וסמנו את ההיגד הנכון:
כאשר התאוצה שלילית וכיוון התנועה שלילי - גודל מהירותה של המכונית: גדל
כאשר התאוצה שלילית וכיוון התנועה שלילי - גודל מהירותה של המכונית: קטן
כאשר התאוצה שלילית וכיוון התנועה שלילי - גודל מהירותה של המכונית: גדל ואח"כ קטן
כאשר התאוצה שלילית וכיוון התנועה שלילי - גודל מהירותה של המכונית: קטן ואח"כ גדל
נכון מאוד!
תשובה לא נכונה
בדקו את תשובתכם באמצעות ההדמיה
תשובה לא נכונה
בדקו את תשובתכם באמצעות ההדמיה
תשובה לא נכונה
בדקו את תשובתכם באמצעות ההדמיה


5. משימה:

6. התאימו לכל זוג גרפים את המשפט המתאים, באמצעות גרירת המשפטים למלבנים הריקים שמתחת לגרפים:

7. האם ייתכן כי מכונית תגדיל את מהירותה, אך תהיה לה תאוצה שלילית?
כן, בתנאי שהיא נוסעת לאחור
כן, בתנאי שהמהירות ההתחלתית שלה שלילית
לא ייתכן בשום מקרה
נכון מאד!
כשהמכונית מגבירה את מהירותה בזמן תנועה בכיוון שלילי- יש לה תאוצה שלילית.
תשובה לא נכונה.
אם המכונית מאיטה בנוסעה לכיוון שלילי ואחר כך מגבירה מהירותה בנוסעה לכיוון חיובי- יש לה תאוצה חיובית.
תשובתכם אינה נכונה.
כשהמכונית מגבירה את מהירותה בזמן תנועה בכיוון שלילי- יש לה תאוצה שלילית.


8. האם ייתכן כי מכונית תאט את מהירותה במהלך תאוצה חיובית?
כן, בתנאי שהמכונית נוסעת אחורה
כן, בתנאי שהמהירות ההתחלתת היא שלילית
לא יתכן בשום מקרה
נכון מאד!
כאשר המכונית מפחיתה את מהירותה בנסיעה לכיוון השלילי- יש לה תאוצה חיובית.
תשובה לא נכונה
אם המכונית מאיטה בנסיעה לכיוון ח, יובי ואחר כך מגבירה מהירותה בנסיעה לכיוון שלילי- יש לה תאוצה שלילית.
תשובתכם אינה נכונה.
כאשר המכונית מפחיתה את מהירותה בנסיעה לכיוון השלילי- יש לה תאוצה חיובית


9. לפניכם גרף המתאר את מהירות המכונית כפונקציה של הזמן:

איזה מהגרפים הבאים מתאר את תאוצת המכונית כפונקציה של הזמן?

תשובה לא נכונה.
הגרף יורד באופן אחיד; יש לו שיפוע אחד ולכן תאוצה אחת שלילית
תשובה לא נכונה.
צדקתם!


10. לפניכם גרף המתאר את תאוצת המכונית כפונקציה של הזמן:

איזה מהגרפים הבאים אינו מתאר את שינוי מהירות המכונית כפונקציה של הזמן?

נכון מאוד!
כשהמכונית מורידה מהירותה בנוסעה בכיוון שלילי - יש לה תאוצה חיובית
תשובה לא נכונה
המכונית מפחיתה ממהירותה בנוסעה קדימה
תשובה לא נכונה
המכונית מגבירה את מהירותה בנוסעה לאחור


11. נתון שהמכונית מתחילה לנוע מהגדר הירוקה.
רוצים לצור את הגרף הבא:

   מהם הערכים שיש להקליד בתנאי ההתחלה של המכונית?

X0= 25m    v0= 10m/s   a= -2m/s2
X0= 25m    v0= -10m/s   a= -2m/s2
X0= 25m    v0= -10;m/s   a= 2m/s2
תשובה לא נכונה.
התמקדו בכיוון המהירות ההתחלתית
תשובה לא נכונה.
גרף מהירות עולה, פירושו, תאוצה חיובית- גרף עולה
נכון מאוד.


12. לפניכם שלושה גרפים המתארים תנועתה של מכונית:

   חלק א': מהי תנועת המכונית אותה מתארים הגרפים?

המכונית נוסעת בתנועה שוות תאוצה: בתחילה אחורנית ואח"כ קדימה
המכונית נוסעת בתנועת שוות תאוצה: בתחילה קדימה ואח"כ אחרונית
המכונית נוסעת כל הזמן קדימה בתנועה שוות תאוצה
נכון מאוד!
תשובה לא נכונה.
אילו המכונית הייתה נעה בתחילה קדימה- גרף המהירות היה בתחילה חיובי וגרף המקום היה בתחילה עולה
תשובה לא נכונה.
אילו המכונית הייתה נעה כל הזמן קדימה- אז ערכי המהירות היו כל הזמן חיוביים.


   חלק ב': איזה מהגרפים הנ"ל לא מלמד אותנו על כיוון המכונית?
גרף א' - גרף התאוצה כתלות בזמן
גרף ב' - גרף המהירות כתלות בזמן
גרף ג' - גרף המקום כתלות בזמן
יופי!
לתאוצה חיובית יש שתי משמעויות ולכן לא ניתן לדעת באופן חד משמעי מגרף התאוצה את אופי תנועת המכונית
תשובה לא נכונה.
לתאוצה חיובית יש שתי משמעויות ולכן לא ניתן לדעת באופן חד משמעי מגרף התאוצה מגרף התאוצה (גרף א') את אופי תנועת המכונית.
תשובה לא נכונה.
לתאוצה חיובית יש שתי משמעויות ולכן לא ניתן לדעת באופן חד משמעי מגרף התאוצה מגרף התאוצה (גרף א') את אופי תנועת המכונית.


13. איזה ערכים יש לקבוע על מנת שצורתו של גרף המקום כתלות בזמן תהיה פרבולה הפוכה שראשה למעלה?
מהירות התחלתית שלילית, תאוצה חיובית
מהירות התחלתית חיובית, תאוצה שלילית
תשובה לא נכונה.
כאשר מכונית מתחילה לנוע בכיוון שלילי- ותאוצתה חיובית- הרי היא מגבירה מהירותה, ולכן הפרבולה צריכה להיות תלולה יותר. כאן הפרבולה הפוכה- כלומר התלילות קטנה – גודל המהירות קטן.
צדקתם!


להרחבה על גרף המקום של המכונית כתלות בזמן בתאוצה שלילית - לחצו כאן.
14. לפניכם שלושה גרפים:קבעו את ערכי התחלה עבור הגרפים המתוארים:


מקום התחלתי:         

מהירות התחלתית:   

תאוצה:                    


נכון מאוד!
תשובה לא נכונה!
נסו שנית באמצעות ההדמיה.


15. חלק א: רוצים לצור מצב בו המכונית מתחילה לנוע ליד הגדר הירוקה, נוסעת שמאלה בתנועה שוות תאוצה, ומגיעה בתוך 7.07 שניות לקו האפס.
חלק א': איזה שלישיית גרפים מתארים את התנועה הנ"ל?
תשובתכם אינה נכונה.
גרף ההעתק מראה שהמכונית מתרחקת מהאפס- ואילו המכונית בעצם מתקרבת אל האפס.
תשובה נכונה!
תשובתכם אינה נכונה.
גרף התאוצה מראה שלמכונית תאוצה חיובית. כלומר או מגבירה מהירות ימינה או מאיטה שמאלה. אף אחת משתי האפשרויות האלה אינן מתקיימות כי היא מגבירה מהירותה בכיוון שמאל.


חלק ב': מה הם הערכים אותם יש להקליד בתנאי ההתחלה של המכונית?
          X0= 25m     V0= -7.07 m/s     a0= 0
X0= 25m     V0= 0                  a0= -1 m/s2
X0= 25m      V0= 7.07 m/s     a0= -1 m/s2
תשובה לא נכונה
בדקו את תשובתכם באמצעות ההדמיה.
צדקתם!
תשובה לא נכונה
בדקו את תשובתכם באמצעות ההדמיה.