פעילות הרחבה: תאוצה שלילית - גרף המקום של המכונית כתלות בזמן בתאוצה שלילית

בפעילות בנושא תאוצה חיובית ראינו שמידת התלילות של הפרבולה בגרף המקום כנגד הזמן מעידה על המהירות של המכונית.
במקרה של תאוצה שלילית, הפרבולה עולה בצורה שונה:סגירת פעילות