שאלות מסכמות

1. מהו הקשר בין מקום המכונית לבין זמן התנועה?

2. מהו הקשר בין מהירות המכונית לבין הזמן?

3. כיצד משפיע שינוי במהירות המכונית על גרף המקום כנגד הזמן?

4. כיצד ניתן לעבור מגרף של x-t לגרף של v-t?

5. כיצד ניתן לעבור מגרף של v-t לגרף של x-t?

6. כיצד ניתן לעבור מגרף של v-t לגרף של a-t?

7. כיצד ניתן לעבור מגרף של a-t לגרף של v-t?

8. מהו הקשר בין סימן התאוצה לבין גודל וכיוון המהירות ?

9. כיצד בא לידי ביטוי סימן התאוצה בגרפים של המקום, המהירות והתאוצה כתלות בזמן?

   תבנית עבודה לשאלות הפתוחות