סיכום

אז מה היה לנו?


הרעיון המרכזי העומד בבסיסן של הזריקה האופקית והזריקה המשופעת הוא אי התלות שבין התנועה האופקית לבין התנועה האנכית.


התנועה בציר האופקי היא תנועה קצובה והתנועה בציר האנכי היא תנועה שוות תאוצה.


בהיעדר התנגדות אוויר, על כל הגופים הנזרקים, ללא תלות במסתם, פועלת אך ורק תאוצת הכובד- לכיוון מטה בלבד.


טווח זריקה מרבי מתקבל עבור זווית זריקה בת 45 מעלות


התנגדות האוויר תלויה במסת הגוף הנזרק, ובמהירות השיגור שלו.