הדמיה 3 - חוק שני של ניוטון


פעילות זו כוללת הדמיה ממוחשבת ואסופת שאלות אינטראקטיביות המבוססות על ההדמיה, שבאמצעותן נחקור את הקשר שבין התאוצה לבין הכוח כפי שהוא מופיע בחוק השני של ניוטון.


ידע מוקדם: הכרת מושגי הקינמטיקה, וקטורים, כוחות: כוח המשיכה, כוח המתיחות, כוח החיכוך, חוק ההתמדה, חוק הפעולה והתגובה.

מטרות הפעילות:

א. לבדוק את הקשר שבין התאוצה לבין הכוח - במסת מערכת קבועה.

ב. לבדוק את הקשר שבין התאוצה לבין המסה - בכוח קבוע הפועל על המערכת.


בחלק זה נכללים תת הנושאים הבאים:

חלק ראשון: ניסוי נטול כוח חיכוך

   - הכרת מערכת הניסוי - מערך הכוחות הפועלים במערכת.

   - הקשר בין התאוצה לכוח- תיאור גרפי

   - הקשר בין התאוצה למסה - תיאור גרפי


חלק שני: ניסוי עם כוח חיכוך

   - הקשר בין כוח החיכוך לבין תאוצת המערכת

   - הקשר בין מקדם החיכוך ומסת הגוף לבין כוח החיכוך