תיאור ההדמיה


הדמיה להוכחת החוק השני של ניוטון:תאור ההדמיה:

האזור הימני - הירוק כולל שדות המאפשרים לשנות את מסת העגלה, את המסה התלויה ואת כוח החיכוך (בגבולות של ) .

באמצעות כפתור ההפעלה באזור הימני למעלה, ניתן להפעיל את ההדמיה או להחזירה למצבה ההתחלתי. ניתן לבחור באפשרות "שמור נתונים" לשמירת נתוני הזמן וההעתק בשדה שבתחתית האזור הימני הירוק.

השעון הדיגיטלי מצביע על הזמן שחלף מרגע הפעלת ההדמיה.

הגרף מתאר את ההעתק כתלות בזמן - הנקודה האדומה שעל גבי הגרף מציינת את הזמן שעבר מתחילת ההדמיה ואת המרחק שעברה העגלה במשך פרק זמן זה. עם תום מדידת הזמן, ניתן לשמור את ערכי הזמן וההעתק (ניתן לשמור עד 10 מדידות).

שער האור (LB) משמש למדידת המרחק והזמן שעברו מתחילת ההדמיה. ניתן להזיז את שער האור באמצעות לחיצה וגרירה של העכבר.

מניחים מראש כי תאוצת המשיכה היא 9.81m/s2.