הדמיות ה Java שבאתר

הדמיה 1 - קינמטיקה
הדמיה 2 - תנועה בליסטית
הדמיה 3 - חוק שני של ניוטון
הדמיה 4 - תנועה מעגלית
הדמיה 5 - שימור תנע
הדמיה 6 - תנועה הרמונית - קפיץ
הדמיה 6 - תנועה הרמונית - מטוטלת